Het laatste puzzelstukje voor uw opdracht!
    

 

 

 
 

PLANNINGSPROJECTEN

 

Marcel Scholte's ervaring op het gebied van Capaciteitsmanagement: Van 2002 tot 2010 is Marcel via Klaros Networks en de Politie Academie als trainer/adviseur betrokken geraakt bij de landelijk invoering van Capaciteits Management en de uitrol van een nieuwe planningstool BVCM bij de 26 Politiekorpsen in Nederland. Daarna heeft hij in 2010 de centrale planning opgezet voor het Veeg- en Straatbedrijf van de Gemeente Den Haag. In 2011 heeft Marcel bij Cyclus in Gouda als teamleider planning een eerste aanzet gegeven tot professionalisering van de planafdeling. In 2012 als senior planner gewerkt bij het BAT te Tilburg. In 2016 als CapaciteitsManagement Adviseur werkzaam geweest bij de Politie. In 2019/2020 heeft Marcel een planningsysteem voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug opgezet.

 
Rooster uit oude planningssysteem

CAPACITEITSMANAGEMENT

In de planning van mensen staat Capaciteits Management centraal.
Capaciteits Management (CM) is een afgeleide van Resource Management (RM), waarbij Cm zich meer richt op de personele inzet. Beide managementmodellen hebben als doel een efficiëntere en effectievere inzet van (human) resources.
Marcel heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld als specialist op het gebied van CM en RM.

Marcel heeft ondervonden dat organisaties in principe graag efficiënter willen werken, maar dat vooral het praktisch invoeren van CM of RM nogal wat voeten in de aarde heeft. Op alle niveaus moet het duidelijk zijn welke kant men als organisatie op wil.
-Voor de strategische leiding betekent dit het ontwikkelen van een visie en het stellen van doelen.
-De visie en de doelstelling moet door de tactische leiding vertaald worden in operationele (jaar)plannen.
-De (jaar)plannen moet door de operationele leiding vertaald worden voor en uitgevoerd worden op de werkvloer.

Binnen RM maakt Marcel altijd gebruik van de PDCA Cirkel (Plan, Do, Check, Act) om de voortgang te bewaken.

Een efficiëntere planning bereik je niet door snel een planningstooltje te installeren, er moet veel aandacht zijn voor het veranderproces, opleiding, bewustwording en het inrichten van het proces met overlegvormen en controlemomenten.

Maak gerust een vrijblijvende afspraak met Marcel als u eens verder wilt praten of de mogelijkheden van resource management.
 

Zo houden we alle bordjes in de lucht

 

Wat doe je als organisatie die barst van de ambities en dat moet waarmaken met een krimpende capaciteit? Laat je wel de juiste mensen aan de juiste opgaven werken, waardoor iedereen vanuit passie en talent aan de slag kan om ambities waar te maken?

Voor de managers van Provincie Noord-Brabant ontwikkelde Robert en Rademaker een verhelderend filmpje over de voordelen van capaciteitsmanagement. 

 

OPDRACHTEN:

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

In 2020 is de basis van het plansysteem van Den Haag hergebruikt voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het systeem is optimaliseerd en heeft nu ook een mobiele app voor de medewerkers. Zie plannerco.nl

 

Politie Nederland

 

Project: 2016 Invoering capaciteitsmanagement en tijdschrijven bij een landelijke ICT afdeling 
Rol:
-Adviseur Capaciteitsmanagement

 

Brabants Afval Team te Tilburg

Project:
Op a.i. de rol van Senior Planner vervult van juni 2012 tot dec 2012.
Rol:
-Senior Planner a.i.
 

Cyclus NV te Gouda

Project:
Begeleiden/adviseren van de organisatie met de professionalisering van de planning en de planningsprocessen. Gestart in jan. 2011 tot nov. 2011.
Rol:
-Teamleider Planning a.i.
 

Gemeente Den Haag

Project:
Invoering centrale planning en sturing voor +/- 400 medewerkers van het Veeg- en Straatbedrijf van de gemeente Den Haag. Gestart in nov. 2009  tot dec. 2010.
Rollen:
-Projectleider invoering Resource Management 
-Ontwikkelaar Basaal plansysteem: Plannerco.nl

 

Politie Nederland

 

Project:Invoering capaciteitsmanagement en nieuw landelijk planningssysteem van 2002-2010
Rollen:
-Trainer gedachtegoed voor 2500+ leidinggevenden in 20 korpsen
-Systeemtrainer
-Ontwikkelaar trainingen
-ATW trainer
-Adviseur Capaciteitsmanagement
-Proces implementatie medewerker